NGŨ KIM NGÀNH GỖ

HARDWARE

Pas

LƯỠI DAO, LƯỠI CƯA, DAO CẮT CÔNG NGHIỆP

KEO DÁN & CHẤT DÍNH

VẢI NHÁM, GIẤY NHÁM

MÚT XỐP, MÀNG CÁC LOẠI

BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

DỤNG CỤ CẦM TAY

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ HÀN - CẮT

DÂY CÔNG NGHIỆP

VÁN GHÉP

VĂN PHÒNG PHẨM

Hafele Vietnam

WEBER

MÁY CHẾ BIẾN GỖ

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ

PHỤ KIỆN NHÔM - KÍNH

Ron

VẬT TƯ NGÀNH ĐÚC

NỘI THẤT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN CỬA, PHỤ KIỆN TỦ

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ

VẬT LIỆU ĐIỆN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỤNG CỤ ĐIỆN MAKITA

MAY MẶC

SƠN NỘI THẤT

VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

VẬT TƯ KHÁC

thông tin liên hệ
Ms Nguyện
Trưởng Phòng Kinh Doanh
0937449568 - 0908819268

Mrs Phượng
Giám đốc - 0984022099

ÔNG HÀ XUÂN NAM
- 028 7100 7879

Nhám tờ

Nhám tờ TOA 9x11x240
Nhám tờ TOA 9x11x240
Nhám tờ SMS 9x11x600
Nhám tờ SMS 9x11x600
Nhám tờ SANKYO 9x11x400 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x400 Xanh
Nhám tờ SMS 9x11x320
Nhám tờ SMS 9x11x320
Nhám tờ SMS 9x11x400
Nhám tờ SMS 9x11x400
nhám tờ SANKYO 6000
nhám tờ SANKYO 6000
Nhám tờ RAC  9x11x240
Nhám tờ RAC 9x11x240
Nhám tờ SANKYO 9x11x150 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x150 Xanh
Nhám tờ KOVAX 9x11x120
Nhám tờ KOVAX 9x11x120
Nhám tờ TOA 9x11x100
Nhám tờ TOA 9x11x100
Nhám tờ TOA 9x11x320
Nhám tờ TOA 9x11x320
Nhám tờ TOA 9x11x400
Nhám tờ TOA 9x11x400
Nhám tờ SANKYO 9x11x180 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x180 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x240 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x240 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x320 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x320 Xanh
Nhám tờ SANKYO 9x11x800
Nhám tờ SANKYO 9x11x800
Nhám tờ SANKYO 9x11x8000
Nhám tờ SANKYO 9x11x8000
Nhám tờ SMS 9x11x150
Nhám tờ SMS 9x11x150
Nhám tờ SMS 9x11x240
Nhám tờ SMS 9x11x240
Nhám tờ BM85 9x11x240
Nhám tờ BM85 9x11x240
Nhám tờ BM85 9x11x320
Nhám tờ BM85 9x11x320
Nhám tờ con nai 9x11x150
Nhám tờ con nai 9x11x150
Nhám tờ con nai 9x11x180
Nhám tờ con nai 9x11x180
Nhám tờ con nai 9x11x240
Nhám tờ con nai 9x11x240
Nhám tờ con nai 9x11x320
Nhám tờ con nai 9x11x320
Nhám tờ con nai 9x11x400
Nhám tờ con nai 9x11x400
Nhám tờ FM 9x11x240
Nhám tờ FM 9x11x240