NGŨ KIM NGÀNH GỖ

HARDWARE

Pas

LƯỠI DAO, LƯỠI CƯA, DAO CẮT CÔNG NGHIỆP

KEO DÁN & CHẤT DÍNH

VẢI NHÁM, GIẤY NHÁM

MÚT XỐP, MÀNG CÁC LOẠI

BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

DỤNG CỤ CẦM TAY

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÍ NÉN

THIẾT BỊ HÀN - CẮT

DÂY CÔNG NGHIỆP

VÁN GHÉP

VĂN PHÒNG PHẨM

Hafele Vietnam

PHỤ KIỆN NHÔM - KÍNH

Ron

VẬT TƯ NGÀNH ĐÚC

NỘI THẤT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN CỬA, PHỤ KIỆN TỦ

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ

VẬT LIỆU ĐIỆN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỤNG CỤ ĐIỆN MAKITA

MAY MẶC

SƠN NỘI THẤT

VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

VẬT TƯ KHÁC

thông tin liên hệ
Ms Nguyện
Trưởng Phòng Kinh Doanh
0937449568 - 0908819268

Chị Phượng
Giám đốc - 0984022099

ÔNG HÀ XUÂN NAM
- 028 7100 7879

-

Túi PE

Túi PE 30x40mm
Túi PE 30x40mm
Túi PE 60x120
Túi PE 60x120
Túi PE 75x120mm
Túi PE 75x120mm
Túi PE 104mmx115mmx2U
Túi PE 104mmx115mmx2U
Túi PE 35X50mm
Túi PE 35X50mm
Túi PE 45cmX55cm
Túi PE 45cmX55cm
Túi PE 60X1200mm
Túi PE 60X1200mm
Túi PE 120x180mm
Túi PE 120x180mm
Túi PE 123mmx126mmx2U
Túi PE 123mmx126mmx2U
Túi PE 127mmx65mmx2U
Túi PE 127mmx65mmx2U
Túi PE 18cmx26.5cm
Túi PE 18cmx26.5cm
Túi PE 20X30mm
Túi PE 20X30mm
Túi PE 22cmX 32cm
Túi PE 22cmX 32cm
Túi PE 30cmX 40cm
Túi PE 30cmX 40cm
Túi PE 40X60mm
Túi PE 40X60mm
Túi PE 60x80mm
Túi PE 60x80mm
Túi PE 635x1280x0.05mm
Túi PE 635x1280x0.05mm
Túi PE 650mmx400mmx2U
Túi PE 650mmx400mmx2U
Túi PE 650mmx560mmx2U
Túi PE 650mmx560mmx2U
Túi PE 670x1520x0.05mm
Túi PE 670x1520x0.05mm
Túi PE 700mmx560mmx2U
Túi PE 700mmx560mmx2U
Túi PE 80X1200mm
Túi PE 80X1200mm
Túi PE 20X35mm
Túi PE 20X35mm