NGŨ KIM NGÀNH GỖ

HARDWARE

Pas

LƯỠI DAO, LƯỠI CƯA, DAO CẮT CÔNG NGHIỆP

KEO DÁN & CHẤT DÍNH

VẢI NHÁM, GIẤY NHÁM

MÚT XỐP, MÀNG CÁC LOẠI

BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

DỤNG CỤ CẦM TAY

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ KHÍ NÉN

THIẾT BỊ HÀN - CẮT

DÂY CÔNG NGHIỆP

VÁN GHÉP

VĂN PHÒNG PHẨM

Hafele Vietnam

PHỤ KIỆN NHÔM - KÍNH

Ron

VẬT TƯ NGÀNH ĐÚC

NỘI THẤT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN CỬA, PHỤ KIỆN TỦ

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ

VẬT LIỆU ĐIỆN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỤNG CỤ ĐIỆN MAKITA

MAY MẶC

SƠN NỘI THẤT

VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

VẬT TƯ KHÁC

thông tin liên hệ
Chị Phượng
Giám đốc - 0984022099

ÔNG HÀ XUÂN NAM
- 0908 186 387

Ray trượt

Ray âm nhấn mở 300mm
Ray âm nhấn mở 300mm
Ray âm nhấn mở 350mm
Ray âm nhấn mở 350mm
Ray giảm chấn 45x300 đen Đông A
Ray giảm chấn 45x300 đen Đông A
Ray đơn 250mm trắng
Ray đơn 250mm trắng
Ray đơn 300mm đen
Ray đơn 300mm đen
Ray đơn 350mm trắng
Ray đơn 350mm trắng
Ray đơn 400mm trắng
Ray đơn 400mm trắng
Ray đơn 450mm đen
Ray đơn 450mm đen
Ray đơn 450mm trắng Ivan
Ray đơn 450mm trắng Ivan
Ray đơn 500mm trắng
Ray đơn 500mm trắng
Ray giảm chấn 45x400 đen Đông A
Ray giảm chấn 45x400 đen Đông A
Ray giảm chấn 45x400 trắng Ivan
Ray giảm chấn 45x400 trắng Ivan
Ray giảm âm chấn Ivan 5T
Ray giảm âm chấn Ivan 5T
Ray giảm chấn 45x400 trắng Hammered
Ray giảm chấn 45x400 trắng Hammered
Ray giảm chấn 45x500 trắng Hammered
Ray giảm chấn 45x500 trắng Hammered
Ray hơi VICKIN F218P 400 hông thấp
Ray hơi VICKIN F218P 400 hông thấp
Ray hơi VICKIN F218P 500 hông thấp
Ray hơi VICKIN F218P 500 hông thấp
Ray trượt giảm chấn DTC 250mm
Ray trượt giảm chấn DTC 250mm
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x300mm
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x300mm
Ray trượt Ivan trắng 3Tx42x250mm
Ray trượt Ivan trắng 3Tx42x250mm
Ray trượt Joiner đen 3Tx42x400mm
Ray trượt Joiner đen 3Tx42x400mm
Ray trượt LBD đen 42x3Tx400mm
Ray trượt LBD đen 42x3Tx400mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x450mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x450mm
Ray trượt Ivan đen 3Tx42x250mm
Ray trượt Ivan đen 3Tx42x250mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x500mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x500mm
Ray trượt Neo đen 3Tx42x400mm
Ray trượt Neo đen 3Tx42x400mm
Ray âm giảm chấn 250mm DTC
Ray âm giảm chấn 250mm DTC
Ray âm giảm chấn 300mm DTC
Ray âm giảm chấn 300mm DTC
Ray âm giảm chấn 350mm DTC
Ray âm giảm chấn 350mm DTC
Ray âm giảm chấn 350mm Ivan
Ray âm giảm chấn 350mm Ivan
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x350mm
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x350mm
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x400mm
Ray trượt Hafele kéo toàn phần 45.7x3x400mm
Ray tủ âm giảm chấn Ivan 4T
Ray tủ âm giảm chấn Ivan 4T
Ray bi trượt giảm chấn 250mm Siquar
Ray bi trượt giảm chấn 250mm Siquar
Ray bi trượt gỉam chấn trắng 3Tx300 Siquar
Ray bi trượt gỉam chấn trắng 3Tx300 Siquar
Ray bi trươt giảm chấn trắng 3Tx350mm Siquar
Ray bi trươt giảm chấn trắng 3Tx350mm Siquar
Ray đơn 300mm trắng
Ray đơn 300mm trắng
Ray trượt DongA đen 2Tx27x400mm
Ray trượt DongA đen 2Tx27x400mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x400mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x400mm
Ray trượt Ivan trắng 2Tx27x300mm
Ray trượt Ivan trắng 2Tx27x300mm
Ray trượt Neo trắng 2Tx27x300mm
Ray trượt Neo trắng 2Tx27x300mm
Ray âm giảm chấn 400mm DTC
Ray âm giảm chấn 400mm DTC
Ray âm giảm chấn 400mm Ivan
Ray âm giảm chấn 400mm Ivan
Ray âm nhấn mở 250mm
Ray âm nhấn mở 250mm
Ray trượt DongA đen 2Tx27x300mm
Ray trượt DongA đen 2Tx27x300mm
Ray trượt Ivan đen 2Tx27x300mm
Ray trượt Ivan đen 2Tx27x300mm
Ray trượt Ivan đen 2Tx27x400mm
Ray trượt Ivan đen 2Tx27x400mm
Ray trượt Neo đen 3Tx42x300mm
Ray trượt Neo đen 3Tx42x300mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x250mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x250mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x300mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x300mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x350mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx42x350mm
Ray trượt DongA 3Tx45x300mm
Ray trượt DongA 3Tx45x300mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x300mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x300mm
Ray trượt DongA 3Tx45x350mm
Ray trượt DongA 3Tx45x350mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x350mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x350mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x400mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x400mm
Ray trượt DongA 3Tx45x450mm
Ray trượt DongA 3Tx45x450mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x450mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x450mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x500mm
Ray trượt Hammered đen 3Tx45x500mm
Ray trượt DongA 3Tx45x500mm
Ray trượt DongA 3Tx45x500mm
Ray trượt giảm chấn KAV 250mm trắng
Ray trượt giảm chấn KAV 250mm trắng
Ray trượt Hammered trắng 2Tx27x300mm
Ray trượt Hammered trắng 2Tx27x300mm
Ray trượt DongA 3Tx45x400mm
Ray trượt DongA 3Tx45x400mm
Ray bi trượt nhấn mở 350mm trắng Siquar
Ray bi trượt nhấn mở 350mm trắng Siquar
Ray trượt Neo đen 3Tx42x450mm
Ray trượt Neo đen 3Tx42x450mm
Ray trượt giảm chấn Ivan 3Tx45x300
Ray trượt giảm chấn Ivan 3Tx45x300
Ray bi trượt giảm chấn KAV 300mm  trắng
Ray bi trượt giảm chấn KAV 300mm trắng
Ray bi trượt giảm chấn KAV 350mm trắng
Ray bi trượt giảm chấn KAV 350mm trắng
Bộ ray tủ lùa 2m
Bộ ray tủ lùa 2m
Ray trượt Hammered trang 3Tx42x500mm
Ray trượt Hammered trang 3Tx42x500mm
Ray trượt NEO trang 3Tx42x250mm
Ray trượt NEO trang 3Tx42x250mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x400mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x400mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Joiner trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Joiner trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x450mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x500mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x500mm
Ray trượt trắng 3Tx42x500mm LBD
Ray trượt trắng 3Tx42x500mm LBD
Ray trượt Hammered trắng 3Tx45x300mm giảm chấn
Ray trượt Hammered trắng 3Tx45x300mm giảm chấn
Ray trượt Hammered trắng 3Tx45x450mm giảm chấn
Ray trượt Hammered trắng 3Tx45x450mm giảm chấn
Ray trượt  trắng 3Tx35x300mm Hammered
Ray trượt trắng 3Tx35x300mm Hammered
Ray trượt  trắng 3Tx35x300mm Ivan
Ray trượt trắng 3Tx35x300mm Ivan
Ray trượt  trắng 3Tx35x350mm Hammered
Ray trượt trắng 3Tx35x350mm Hammered
Ray trượt  trắng 3Tx45x300mm Ivan
Ray trượt trắng 3Tx45x300mm Ivan
Ray trượt Hammered trắng 3Tx36x250mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx36x250mm
Ray trượt trắng 3Tx42x350mm LBD
Ray trượt trắng 3Tx42x350mm LBD
Ray trượt trắng 3Tx42x400mm LBD
Ray trượt trắng 3Tx42x400mm LBD
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x300mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x300mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x250mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x250mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x300mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x300mm
Ray trượt Dong A trắng 3Tx42x350mm
Ray trượt Dong A trắng 3Tx42x350mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x350mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x350mm
RAY TRƯỢT
RAY TRƯỢT
RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN
RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN
RAY TRƯỢT GỖ
RAY TRƯỢT GỖ
Ray trượt  trắng 3Tx35x350mm KAV
Ray trượt trắng 3Tx35x350mm KAV
Ray trượt LBD 3Tx42x300mm đen
Ray trượt LBD 3Tx42x300mm đen
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x350mm
Ray trượt Neo trắng 3Tx42x350mm
Ray trượt Dong A trắng 3Tx42x400mm
Ray trượt Dong A trắng 3Tx42x400mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x400mm
Ray trượt Hammered trắng 3Tx42x400mm