HARDWARE

Pas

LƯỠI DAO, LƯỠI CƯA, DAO CẮT CÔNG NGHIỆP

KEO DÁN & CHẤT DÍNH

VẢI NHÁM, GIẤY NHÁM

MÚT XỐP, MÀNG CÁC LOẠI

BĂNG KEO

DỤNG CỤ CẦM TAY

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ HÀN - CẮT

DÂY CÔNG NGHIỆP

VÁN GHÉP

VĂN PHÒNG PHẨM

Hafele Vietnam

KEO SILICONE

MÁY CHẾ BIẾN GỖ

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ

ARDEN

DECOR

PHỤ KIỆN KHÍ NÉN

Dây thun công nghiệp

Hardware xây dựng

Hardware xe tải

Bánh xe công nghiệp

BẠC ĐẠN

PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ

ĐÁ MÀI HỢP KIM

KHÓA HUY HOÀNG

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

EVA,NỈ NÂU, ĐEN, XÁM DÀY

Phu Kiện máy Chế Biến Gỗ

Xi Mạ

NGŨ KIM NGÀNH GỖ

PHỤ KIỆN NHÔM - KÍNH

Ron

VẬT TƯ NGÀNH ĐÚC

NỘI THẤT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN CỬA, PHỤ KIỆN TỦ

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ

VẬT LIỆU ĐIỆN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỤNG CỤ ĐIỆN MAKITA

MAY MẶC

SƠN NỘI THẤT

VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

VẬT TƯ KHÁC

thông tin liên hệ
Mrs Phượng
Giám đốc - 0984022099

ÔNG HÀ XUÂN NAM
CEO - 0908186387

Ms Mi Lan
Trưởng Phòng Kinh Doanh
0937449568 - 0908819268

-

-

-

Bu long

Bulong lục giác chìm 6x30mm bắt kính
Bulong lục giác chìm 6x30mm bắt kính
Bulong bake 6x30mm trắng
Bulong bake 6x30mm trắng
Bulong bake 6x50mm trắng
Bulong bake 6x50mm trắng
Bulong bake 6x80mm trắng
Bulong bake 6x80mm trắng
Bulong lục giác 10x100mm trắng
Bulong lục giác 10x100mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x70x13mm
Bulong lục giác chìm 6x70x13mm
Bulong 3 ke 6x60mm
Bulong 3 ke 6x60mm
Bulon lục giác thường 6x15mm
Bulon lục giác thường 6x15mm
Bulong lục giác thường 6x15mm đen
Bulong lục giác thường 6x15mm đen
Bulong lục giác 10x30mm trắng
Bulong lục giác 10x30mm trắng
Bulon 6x75 đầu dù
Bulon 6x75 đầu dù
Bulon 6x80 đầu dù
Bulon 6x80 đầu dù
Bulong lục giác chìm M6x40x12
Bulong lục giác chìm M6x40x12
Bulong lục thường 6x30mm trắng
Bulong lục thường 6x30mm trắng
Bulong lục giác chìm 8x15mm
Bulong lục giác chìm 8x15mm
Bulong lục giác chìm 8x20x15mm
Bulong lục giác chìm 8x20x15mm
Bulong lục giác chìm 6x50mm
Bulong lục giác chìm 6x50mm
Bulong lục giác chìm 6x55mmx13
Bulong lục giác chìm 6x55mmx13
Bulong lục giác 10x150mm trắng
Bulong lục giác 10x150mm trắng
Bulong lục giác 10x180mm trắng
Bulong lục giác 10x180mm trắng
Bulong lục giác chìm 8x70mm
Bulong lục giác chìm 8x70mm
Bulong tay nắm M4 x 25
Bulong tay nắm M4 x 25
Bulong lục giác 8x10mm đen
Bulong lục giác 8x10mm đen
Bulong lục giác 8x15mm đen
Bulong lục giác 8x15mm đen
Bulong lục giác thường 6x80mm trắng
Bulong lục giác thường 6x80mm trắng
Bulon 6x90 đầu dù
Bulon 6x90 đầu dù
Bulong lục giác chìm 6x15mm đen
Bulong lục giác chìm 6x15mm đen
Bulon 8x15 đầu dù
Bulon 8x15 đầu dù
Bulong lục giác thường 8x60mm trắng
Bulong lục giác thường 8x60mm trắng
Bulong bake 6x20mm trắng
Bulong bake 6x20mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x60mmx13
Bulong lục giác chìm 6x60mmx13
Bulong lục giác 8x70mm trắng
Bulong lục giác 8x70mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x20mm
Bulong lục giác chìm 6x20mm
Bulong lục giác chìm 6x20mmx13
Bulong lục giác chìm 6x20mmx13
Bulong lục giác chìm 6x30mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x30mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x35mm đen
Bulong lục giác chìm 6x35mm đen
Bulong lục giác chìm 6x35mmx13
Bulong lục giác chìm 6x35mmx13
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13
Bulong lục giác chìm 8x80mm
Bulong lục giác chìm 8x80mm
Bulong lục giác chìm 8x90mm
Bulong lục giác chìm 8x90mm
Bulong lục giác chìm 8x25x15mm
Bulong lục giác chìm 8x25x15mm
Bulong lục giác chìm 8x30x15mm
Bulong lục giác chìm 8x30x15mm
Bulong lục giác chìm 8x35x15mm
Bulong lục giác chìm 8x35x15mm
Bulong lục giác chìm 8x40x15mm
Bulong lục giác chìm 8x40x15mm
Bulong tay nắm M4X10
Bulong tay nắm M4X10
Bulong tay nắm M4X15
Bulong tay nắm M4X15
Bulong tay nắm M4 x 20
Bulong tay nắm M4 x 20
Bulong tay nắm 4x35 trắng
Bulong tay nắm 4x35 trắng
Bulong tay nắm M4X40
Bulong tay nắm M4X40
Bulong lục giác chìm 1/4x50mm
Bulong lục giác chìm 1/4x50mm
Bulong lục giác chìm 5/16x40mm
Bulong lục giác chìm 5/16x40mm
Bulong lục giác 10x80mm đen
Bulong lục giác 10x80mm đen
Bulong lục giác 8x20mm đen
Bulong lục giác 8x20mm đen
Bulong lục giác 8x35mm trắng
Bulong lục giác 8x35mm trắng
Bulong lục giác 8x60mm trắng
Bulong lục giác 8x60mm trắng
Bulong lục giác 8x80mm trắng
Bulong lục giác 8x80mm trắng
Bulong lục giác chìm 1/4x30mm
Bulong lục giác chìm 1/4x30mm
Bulong lục giác chìm 5/16x30mm
Bulong lục giác chìm 5/16x30mm
Bulong lục giác chìm 5/16x70x15
Bulong lục giác chìm 5/16x70x15
Bulong lục giác chìm 6x10
Bulong lục giác chìm 6x10
Bulong lục giác chìm 8x10mm đen
Bulong lục giác chìm 8x10mm đen
Bulong lục giác chìm 8x100mm
Bulong lục giác chìm 8x100mm
Bulong lục giác chìm 8x50mm
Bulong lục giác chìm 8x50mm
Bulong lục giác chìm 8x55mm
Bulong lục giác chìm 8x55mm
Bulong tay nắm M4x20 (7 màu)
Bulong tay nắm M4x20 (7 màu)
Bulong tay nắm M4X30
Bulong tay nắm M4X30
Bulong tay nắm M4X30 trắng
Bulong tay nắm M4X30 trắng
Bulong tay nắm M4X35
Bulong tay nắm M4X35
Bulong tay nắm M4X55
Bulong tay nắm M4X55
Bulong thường M6x20 (trắng)
Bulong thường M6x20 (trắng)
Bulong thường trắng M6x20
Bulong thường trắng M6x20
Bulong thường và tán trắng  M10 x 120
Bulong thường và tán trắng M10 x 120
Bulong thường và tán trắng  M12x150
Bulong thường và tán trắng M12x150
Bulong lục giác thường 8x20mm Trắng
Bulong lục giác thường 8x20mm Trắng
Bulong lục giác thường 8x50mm trắng
Bulong lục giác thường 8x50mm trắng
Bulon 6x45 đầu dù (không xi)
Bulon 6x45 đầu dù (không xi)
Bulon 6x60 đầu dù (không xi)
Bulon 6x60 đầu dù (không xi)
Bulon 6x70 đầu dù (không xi)
Bulon 6x70 đầu dù (không xi)
Bulong đế nhựa 6x20mm
Bulong đế nhựa 6x20mm
Bulon Xiken
Bulon Xiken
Bulong lục giác chìm 8x90mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x90mmx15mm
Bulong lục giác chìm đầu mo M4x10mm
Bulong lục giác chìm đầu mo M4x10mm
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x45 (màu đen)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x45 (màu đen)
Bulong lục giác chìm inox 201 8x35
Bulong lục giác chìm inox 201 8x35
Bulong lục giác chìm M6x10 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x10 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (xiken)
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (xiken)
Bulon đế nhựa 6x50mm
Bulon đế nhựa 6x50mm
Bulong + Thanh ren gỗ
Bulong + Thanh ren gỗ
Bulong bake 5 x40 x đầu 10mm ( trắng)
Bulong bake 5 x40 x đầu 10mm ( trắng)
Bulong bake 6x35
Bulong bake 6x35
Bulong bake 6x40
Bulong bake 6x40
Bulong bake 6x45
Bulong bake 6x45
Bulong bắt kiềng6x30mm
Bulong bắt kiềng6x30mm
Bulong đầu dù 6x20 (trắng)
Bulong đầu dù 6x20 (trắng)
Bulong đầu dù 6x45mm (trắng)
Bulong đầu dù 6x45mm (trắng)
Bulong Đầu Vít 8x20mm Trắng
Bulong Đầu Vít 8x20mm Trắng
Bulong Đầu Vít 8x40mm Trắng
Bulong Đầu Vít 8x40mm Trắng
Bulong hóa chất (khoan cấy) M20x220mm, cường độ 8.8 (gồm 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng, trắng)
Bulong hóa chất (khoan cấy) M20x220mm, cường độ 8....
Bulong lục giác 10x120mm (trắng)
Bulong lục giác 10x120mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x15mmx13mm xi đen
Bulong lục giác chìm 6x15mmx13mm xi đen
Bulong lục giác chìm 6x20mm đen
Bulong lục giác chìm 6x20mm đen
Bulong lục giác chìm 6x20mmx13 xi đen
Bulong lục giác chìm 6x20mmx13 xi đen
Bulong lục giác chìm 6x20x12
Bulong lục giác chìm 6x20x12
Bulong lục giác chìm 6x22
Bulong lục giác chìm 6x22
Bulong lục giác chìm 6x25 trắng
Bulong lục giác chìm 6x25 trắng
Bulong lục giác chìm 6x25mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x25mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x25mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x25mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x25x13 không xi
Bulong lục giác chìm 6x25x13 không xi
Bulong lục giác chìm 6x35mm (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x35mm (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x35mmx13mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x35mmx13mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x45mmx13mm (xi trắng)
Bulong lục giác chìm 6x45mmx13mm (xi trắng)
Bulong lục giác chìm 6x65mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x65mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x75x13 (đen)
Bulong lục giác chìm 6x75x13 (đen)
Bulong lục giác chìm 6x80mm (đầu 15)
Bulong lục giác chìm 6x80mm (đầu 15)
Bulong lục giác chìm 8x100mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x100mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x15mmx15mm (đen)
Bulong lục giác chìm 8x15mmx15mm (đen)
Bulong lục giác chìm 8x20 chưa xi
Bulong lục giác chìm 8x20 chưa xi
Bulong lục giác chìm 8x25mmx15mm ( đen )
Bulong lục giác chìm 8x25mmx15mm ( đen )
Bulong lục giác chìm 8x35mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x35mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x35x15 màu đen
Bulong lục giác chìm 8x35x15 màu đen
Bulong lục giác chìm 8x45mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x45mmx13mm
Bulon 6x15 đầu dù
Bulon 6x15 đầu dù
Bulong lục giác 10x80mm (trắng)
Bulong lục giác 10x80mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 1/4x45mm
Bulong lục giác chìm 1/4x45mm
Bulong lục giác chìm 1/4x75mm
Bulong lục giác chìm 1/4x75mm
Bulong lục giác chìm 10x70mm
Bulong lục giác chìm 10x70mm
Bulong lục giác chìm 10x80mm
Bulong lục giác chìm 10x80mm
Bulong lục giác chìm 5/16mmx70mmx15mm
Bulong lục giác chìm 5/16mmx70mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x65mmx15
Bulong lục giác chìm 8x65mmx15
Bulong lục giác chìm 8x70mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x70mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15 đen
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15 đen
Bulong lục giác chìm 8x75mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x75mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x80mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x80mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x80x15 (trắng)
Bulong lục giác chìm 8x80x15 (trắng)
Bulong lục giác chìm 8x85mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x85mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x45mm
Bulong lục giác chìm 8x45mm
Bulong lục giác chìm 8x95mm
Bulong lục giác chìm 8x95mm
Bulong lục giác chìm M6x15x12
Bulong lục giác chìm M6x15x12
Bulong thường trắng M6x20
Bulong thường trắng M6x20
Bulong lục giác chìm 8x60mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x60mmx15mm
Bulong lục giác chìm 6x85mmx13
Bulong lục giác chìm 6x85mmx13
Bulong lục giác chìm 8x15mmx15mm
Bulong lục giác chìm 8x15mmx15mm
Bulong lục giác chìm inox 201 8x20
Bulong lục giác chìm inox 201 8x20
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x20 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x20 (không xi)
Bulong lục giác chìm M6x25x12
Bulong lục giác chìm M6x25x12
Bulong lục giác chìm M6x30x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x30x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M8x60mmx13mm (7 màu)
Bulong lục giác chìm M8x60mmx13mm (7 màu)
Bulong lục giác đầu cao 6x10 ( 7 màu)
Bulong lục giác đầu cao 6x10 ( 7 màu)
Bulong lục giác đầu cao 8x50( 7 màu)
Bulong lục giác đầu cao 8x50( 7 màu)
Bulong lục giác M10x70mm (7 màu)
Bulong lục giác M10x70mm (7 màu)
Bulong lục giác chìm 8x60mm
Bulong lục giác chìm 8x60mm
Bulong lục giác chìm 8x65mm
Bulong lục giác chìm 8x65mm
Bulong lục giác thường M8x40 đen
Bulong lục giác thường M8x40 đen
Bulong lục giác 8x40mm trắng
Bulong lục giác 8x40mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x30mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x30mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x50mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x50mmx13mm
Bulong bake 6x80mm trắng
Bulong bake 6x80mm trắng
Bulong lục giác 8x40mm (7 màu)
Bulong lục giác 8x40mm (7 màu)
Bulong lục giác M6x15x13 (không xi)
Bulong lục giác M6x15x13 (không xi)
Bulong lục giác thường 12x45mm (trắng)
Bulong lục giác thường 12x45mm (trắng)
Bulong lục giác thường 6x15 (7 màu)
Bulong lục giác thường 6x15 (7 màu)
Bulong lục giác thường 6x75 (trắng)
Bulong lục giác thường 6x75 (trắng)
Bulong lục giác thường 6x80mm (trắng)
Bulong lục giác thường 6x80mm (trắng)
Bulong lục giác thường 8x20 (7 màu)
Bulong lục giác thường 8x20 (7 màu)
Bulong lục giác thường 8x30mm (trắng)
Bulong lục giác thường 8x30mm (trắng)
Bulong lục giác thường 8x40 (không xi)
Bulong lục giác thường 8x40 (không xi)
Bulong lục giác thường 8x60 (7 màu)
Bulong lục giác thường 8x60 (7 màu)
Bulon 6x20 đầu dù (không xi)
Bulon 6x20 đầu dù (không xi)
Bulon lục giác thường 6x15
Bulon lục giác thường 6x15
Bulong lục giác 10x80mm (đen)
Bulong lục giác 10x80mm (đen)
Bulong lục giác 8x20 (không xi)
Bulong lục giác 8x20 (không xi)
Bulong lục giác chìm 1/4x40mm
Bulong lục giác chìm 1/4x40mm
Bulong lục giác chìm 5/16mmx80mmx15mm
Bulong lục giác chìm 5/16mmx80mmx15mm
Bulong lục giác chìm 5/16x25mm
Bulong lục giác chìm 5/16x25mm
Bulong lục giác chìm 5/16x35mm
Bulong lục giác chìm 5/16x35mm
Bulong lục giác thường M12x65, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng
Bulong lục giác thường M12x65, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M12x70, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng)
Bulong lục giác thường M12x70, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M16x50, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng
Bulong lục giác thường M16x50, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M20x50, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng
Bulong lục giác thường M20x50, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M24x50, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng
Bulong lục giác thường M24x50, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M27x50, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng
Bulong lục giác thường M27x50, cường độ 8.8 (trắng...
Bulong lục giác thường M6x100 (trắng)
Bulong lục giác thường M6x100 (trắng)
Bulong lục giác thường M6x70 (trắng)
Bulong lục giác thường M6x70 (trắng)
Bulong lục giác thường M8x15 (không xi)
Bulong lục giác thường M8x15 (không xi)
Bulong lục giác chìm 5/16x45mm
Bulong lục giác chìm 5/16x45mm
Bulong lục giác chìm 5x15mm (7 màu)
Bulong lục giác chìm 5x15mm (7 màu)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (xi đen)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (xi đen)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (Xiken)
Bulong lục giác chìm 6x10mm (Xiken)
Bulong lục giác chìm 6x110mm
Bulong lục giác chìm 6x110mm
Bulong lục giác chìm 6x15mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x15mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x18
Bulong lục giác chìm 6x18
Bulong lục giác thường M8x15 (trắng)
Bulong lục giác thường M8x15 (trắng)
Bulong lục giác thường M8x35mm, cường độ 8.8 (trắng, 1 bộ = 1 thân, 1 tán, 1 long đền phẳng)
Bulong lục giác thường M8x35mm, cường độ 8.8 (trắn...
Bulong lục giác thường 6x30mm (trắng)
Bulong lục giác thường 6x30mm (trắng)
Bulong răng suốt phi 6
Bulong răng suốt phi 6
Bulong tay nắm 4x22mm trắng
Bulong tay nắm 4x22mm trắng
Bulong tay nắm 4x6mm (Inox 201)
Bulong tay nắm 4x6mm (Inox 201)
Bulong tay nắm 5/32X20
Bulong tay nắm 5/32X20
Bulong tay nắm 5/32x25 (7 màu)
Bulong tay nắm 5/32x25 (7 màu)
Bulong tay nắm 5/32x30 (7 màu)
Bulong tay nắm 5/32x30 (7 màu)
Bulong lục giác chìm 6x25mmx13mm (xi trắng)
Bulong lục giác chìm 6x25mmx13mm (xi trắng)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx13mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x40mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x45mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x45mm (đen)
Bulong lục giác chìm 6x45mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x45mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x45mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x45mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x60x12
Bulong lục giác chìm 6x60x12
Bulong lục giác chìm 6x70x13 (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x70x13 (không xi)
Bulong lục giác chìm 6x75mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x75mmx13mm
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x15x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x50x13 (đen)
Bulong lục giác chìm M6x50x13 (đen)
Bulong lục giác chìm M6x65x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x65x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x75x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x75x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M8x20x15 (đen)
Bulong lục giác chìm M8x20x15 (đen)
Bulong lục giác chìm M8x60x15 (xi đen)
Bulong lục giác chìm M8x60x15 (xi đen)
Bulong lục giác chìm M8x90x15 (đen)
Bulong lục giác chìm M8x90x15 (đen)
Bulong lục giác chìm M6x55x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm M6x55x13 (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x80mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x80mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x80mmx13 ( đen)
Bulong lục giác chìm 6x80mmx13 ( đen)
Bulong lục giác chìm 6x85mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x85mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x90mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x90mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x95mmx13mm
Bulong lục giác chìm 6x95mmx13mm
Bulong lục giác chìm 8x45mmx15
Bulong lục giác chìm 8x45mmx15
Bulong lục giác chìm 8x45mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 8x45mmx15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15
Bulong tay nắm M4X18 ( Trắng)
Bulong tay nắm M4X18 ( Trắng)
Bulong lục giác 10x50mm trắng
Bulong lục giác 10x50mm trắng
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x80 (màu đen)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x80 (màu đen)
M6x30, bulong lục giác
M6x30, bulong lục giác
Bulong lục giác chìm 5/16x15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 5/16x15mm (trắng)
Bulong lục giác chìm 6x100mm (xi đen)
Bulong lục giác chìm 6x100mm (xi đen)
Bulong lục giác 8x50mm 7 màu
Bulong lục giác 8x50mm 7 màu
Bulong lục giác 8x50mm trắng
Bulong lục giác 8x50mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x30mm bắt kiềng
Bulong lục giác chìm 6x30mm bắt kiềng
Bulong lục giác chìm 6x40mm đen
Bulong lục giác chìm 6x40mm đen
Bulong lục giác chìm 6x80mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x80mm trắng
Bulong tay nắm M4X25
Bulong tay nắm M4X25
Bulong lục giác 10x60mm trắng
Bulong lục giác 10x60mm trắng
Bulong 6x70 đầu dù
Bulong 6x70 đầu dù
Bulong lục giác chìm đầu mo M4x10mm
Bulong lục giác chìm đầu mo M4x10mm
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x75 (màu đen)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x75 (màu đen)
Bu lông chân đế M10x40
Bu lông chân đế M10x40
Bulong thường và tán trắng  M6x60
Bulong thường và tán trắng M6x60
Bulong lục giác chìm M6x60 (đen)
Bulong lục giác chìm M6x60 (đen)
Bulong lục giác chìm 8x15mm
Bulong lục giác chìm 8x15mm
Bu lông M10x40 Dĩ An giá rẻ
Bu lông M10x40 Dĩ An giá rẻ
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 (ren lửng)
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 (ren lửng)
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 đen
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 đen
Bulong lục giác chìm 8x55mmx13mm (LG5)
Bulong lục giác chìm 8x55mmx13mm (LG5)
Bulong lục giác chìm 8x55mmx15
Bulong lục giác chìm 8x55mmx15
Bulong lục giác chìm 8x60mmX13mm (màu đen)
Bulong lục giác chìm 8x60mmX13mm (màu đen)
Bulon 6x40 đầu dù (không xi)
Bulon 6x40 đầu dù (không xi)
Bulong lục giác 7  màu 10x60mm
Bulong lục giác 7 màu 10x60mm
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15 (xi trắng)
Bulong lục giác chìm 8x70mmx15 (xi trắng)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x50 (màu đen)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M10x50 (màu đen)
Bu lông chìm côn vàng Dĩ An Bình Dương
Bu lông chìm côn vàng Dĩ An Bình Dương
Bulong lục giác 10x40mm trắng
Bulong lục giác 10x40mm trắng
Bulong lục giác chìm đầu trụ M8X40mm (màu đen)
Bulong lục giác chìm đầu trụ M8X40mm (màu đen)
Bulong lục giác chìm 6x30mm (xi đen)
Bulong lục giác chìm 6x30mm (xi đen)
Bulong bake 4 x 25 x đầu 8mm ( trắng)
Bulong bake 4 x 25 x đầu 8mm ( trắng)
Bulong bake 5 x30 x đầu 10mm ( trắng)
Bulong bake 5 x30 x đầu 10mm ( trắng)
Bulong bake 6x50mm trắng
Bulong bake 6x50mm trắng
Bulong bake trắng 6x10x13mm
Bulong bake trắng 6x10x13mm
Bulong đầu chuồng 6x40mm
Bulong đầu chuồng 6x40mm
Bulong Đầu Vít 8x30mm Trắng
Bulong Đầu Vít 8x30mm Trắng
Bulong lục giác 10x70mm
Bulong lục giác 10x70mm
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 (trắng)
Bulong lục giác chìm 8x50mmx15 (trắng)
Bulong tay nắm M4x15 màu trắng
Bulong tay nắm M4x15 màu trắng
Bulong lục giác 7  màu 10x60mm
Bulong lục giác 7 màu 10x60mm
Bulong lục giác chìm 5/16x50mm
Bulong lục giác chìm 5/16x50mm
Bulong lục giác chìm 6x40mm trắng
Bulong lục giác chìm 6x40mm trắng
Bulong lục giác chìm 1/4x35mm
Bulong lục giác chìm 1/4x35mm
Bulong lục giác chìm 6x100mm
Bulong lục giác chìm 6x100mm
Bulong lục giác chìm 8x75mm
Bulong lục giác chìm 8x75mm
Bulong lục giác chìm M6x35x12
Bulong lục giác chìm M6x35x12

 

 


zalo-platform-site-verification=QOwrAugwRmjsfSWVWh54GbIzrs2umm0-D3C