HARDWARE

Pas

LƯỠI DAO, LƯỠI CƯA, DAO CẮT CÔNG NGHIỆP

KEO DÁN & CHẤT DÍNH

VẢI NHÁM, GIẤY NHÁM

MÚT XỐP, MÀNG CÁC LOẠI

BĂNG KEO

DỤNG CỤ CẦM TAY

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

THIẾT BỊ HÀN - CẮT

DÂY CÔNG NGHIỆP

VÁN GHÉP

VĂN PHÒNG PHẨM

Hafele Vietnam

KEO SILICONE

MÁY CHẾ BIẾN GỖ

HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ

ARDEN

DECOR

PHỤ KIỆN KHÍ NÉN

Dây thun công nghiệp

Hardware xây dựng

Hardware xe tải

Bánh xe công nghiệp

BẠC ĐẠN

PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ

ĐÁ MÀI HỢP KIM

KHÓA HUY HOÀNG

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

EVA,NỈ NÂU, ĐEN, XÁM DÀY

Phu Kiện máy Chế Biến Gỗ

Xi Mạ

NGŨ KIM NGÀNH GỖ

PHỤ KIỆN NHÔM - KÍNH

Ron

VẬT TƯ NGÀNH ĐÚC

NỘI THẤT

HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

DỤNG CỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN CỬA, PHỤ KIỆN TỦ

PHỤ KIỆN DỤNG CỤ

VẬT LIỆU ĐIỆN NƯỚC

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

DỤNG CỤ ĐIỆN MAKITA

MAY MẶC

SƠN NỘI THẤT

VẬT TƯ KHAI THÁC MỦ CAO SU

VẬT TƯ KHÁC

thông tin liên hệ
Mrs Phượng
Giám đốc - 0984022099

ÔNG HÀ XUÂN NAM
CEO - 0908186387

Ms Mi Lan
Trưởng Phòng Kinh Doanh
0937449568 - 0908819268

-

-

-

Màng Foam

Màng Foam 0.5x1050x600
Màng Foam 0.5x1050x600
Màng Foam 10x87x127mm
Màng Foam 10x87x127mm
Màng Foam 15x1050x50mm
Màng Foam 15x1050x50mm
Màng Foam 1x1050x250mm
Màng Foam 1x1050x250mm
Màng Foam 1x1050x300m
Màng Foam 1x1050x300m
Màng Foam 1x1050x400mm
Màng Foam 1x1050x400mm
Màng Foam 1x1200x300mm
Màng Foam 1x1200x300mm
Màng Foam 1x1300x300mm
Màng Foam 1x1300x300mm
Màng Foam 1x1400x300mm
Màng Foam 1x1400x300mm
Màng Foam 5x1000x30mm
Màng Foam 5x1000x30mm
Màng Foam 3x1200x100
Màng Foam 3x1200x100
Màng Foam 5x1400x50mm
Màng Foam 5x1400x50mm
Màng Foam tráng bạc 5x1050x100mm
Màng Foam tráng bạc 5x1050x100mm
màng foam
màng foam
Màng Foam 20x1000x50m
Màng Foam 20x1000x50m
Màng Foam 20x1050 mm
Màng Foam 20x1050 mm
Màng Foam 20x1050x50mm
Màng Foam 20x1050x50mm
Màng Foam 20x87x127mm
Màng Foam 20x87x127mm
Màng Foam 0.5x1050x600m
Màng Foam 0.5x1050x600m
Màng Foam 0.5x1200x600mm
Màng Foam 0.5x1200x600mm
Màng Foam 0.5x1300x600mm
Màng Foam 0.5x1300x600mm
Màng Foam 0.5x150x600mm
Màng Foam 0.5x150x600mm
Màng Foam 1x850x300mm
Màng Foam 1x850x300mm
Màng Foam 1.5x1500x200mm
Màng Foam 1.5x1500x200mm
Màng Foam 25x1050x50mm
Màng Foam 25x1050x50mm
Màng Foam tráng bạc 2mmx101cmx50m
Màng Foam tráng bạc 2mmx101cmx50m
Màng Foam 2x1050x150m
Màng Foam 2x1050x150m
Màng Foam 2x1300x150mm
Màng Foam 2x1300x150mm
Màng Foam 2x1400x150m
Màng Foam 2x1400x150m
Màng Foam 0.5x1400x600mm
Màng Foam 0.5x1400x600mm
Màng Foam 0.5x1500x600mm
Màng Foam 0.5x1500x600mm
Màng Foam 0.5xCR400xCD450
Màng Foam 0.5xCR400xCD450
Màng Foam 0.5xCR570xCD610
Màng Foam 0.5xCR570xCD610
Màng Foam 1x1500x300m
Màng Foam 1x1500x300m
Màng Foam 1x200mmx250m
Màng Foam 1x200mmx250m
Màng Foam 1x200mmx300m
Màng Foam 1x200mmx300m
Màng Foam 1x210x300mm
Màng Foam 1x210x300mm
Màng Foam 2x330x620mm
Màng Foam 2x330x620mm
Màng Foam 2x35cmx35cm
Màng Foam 2x35cmx35cm
Màng Foam 2x440x1100mm
Màng Foam 2x440x1100mm
Màng Foam 2x84x121mm
Màng Foam 2x84x121mm
Màng Foam 30x1000x1000
Màng Foam 30x1000x1000
Màng Foam 30x1505 mm
Màng Foam 30x1505 mm
Màng Foam 35X1000X1000
Màng Foam 35X1000X1000
Màng Foam tráng bạc 3mmx101cmx50m
Màng Foam tráng bạc 3mmx101cmx50m
Màng Foam 3x1050x100m
Màng Foam 3x1050x100m
Màng Foam 0.5x850x600mm
Màng Foam 0.5x850x600mm
Màng Foam 1.2x1050x270mm
Màng Foam 1.2x1050x270mm
Màng Foam 1.2x1050x300mm
Màng Foam 1.2x1050x300mm
Màng Foam 1.5x1050x300mm
Màng Foam 1.5x1050x300mm
Màng Foam 1.5x440x1.100mm
Màng Foam 1.5x440x1.100mm
Màng Foam 1.8x1050x150mm
Màng Foam 1.8x1050x150mm
Màng Foam 1x1050x25m
Màng Foam 1x1050x25m
Màng Foam 10x1050x50mm
Màng Foam 10x1050x50mm
Màng Foam 10x210x290 mm
Màng Foam 10x210x290 mm
Màng Foam 10x760x820mm
Màng Foam 10x760x820mm
Màng Foam 4x1050x100mm
Màng Foam 4x1050x100mm
Màng Foam 5x101x100mm
Màng Foam 5x101x100mm
Màng Foam tráng bạc 5mmx101cmx50m
Màng Foam tráng bạc 5mmx101cmx50m
Màng Foam 5mmx1050mmx100m
Màng Foam 5mmx1050mmx100m
Màng Foam 5x1050x50m
Màng Foam 5x1050x50m
Màng Foam màu đen 5x1050x50mm
Màng Foam màu đen 5x1050x50mm
Màng Foam tráng bạc 5x1050x50mm
Màng Foam tráng bạc 5x1050x50mm
Màng Foam 5Tx1200mmx50mm
Màng Foam 5Tx1200mmx50mm
Màng Foam 5x1350x50mm
Màng Foam 5x1350x50mm
Màng Foam 5x200x200mm
Màng Foam 5x200x200mm
Màng Foam 5x35cmx35cm
Màng Foam 5x35cmx35cm
Màng Foam tráng bạc 8mmx101cmx50m
Màng Foam tráng bạc 8mmx101cmx50m
Màng Foam 8x1050x100mm
Màng Foam 8x1050x100mm
Màng Foam góc 90x90x90x10
Màng Foam góc 90x90x90x10
Màng Foam Hồng Tĩnh Điện 2x1050x150mm
Màng Foam Hồng Tĩnh Điện 2x1050x150mm
Màng Foam Hồng 5x1050x100mm
Màng Foam Hồng 5x1050x100mm
Màng Foam Hồng Tĩnh Điện 5x1050x100mm
Màng Foam Hồng Tĩnh Điện 5x1050x100mm
Màng Foam HD 5x150x220mm
Màng Foam HD 5x150x220mm
Màng Foam HD 5x650x500mm
Màng Foam HD 5x650x500mm
Màng Foam HD 5x750x500mm
Màng Foam HD 5x750x500mm
Màng Foam HD 5x850x500mm
Màng Foam HD 5x850x500mm
Màng Foam HD 2x1000x100mm
Màng Foam HD 2x1000x100mm
Màng Foam HD 2x600x400 mm
Màng Foam HD 2x600x400 mm
Màng Foam HD 2x700x430 mm
Màng Foam HD 2x700x430 mm
Màng Foam HDPE 1x1050x300mm
Màng Foam HDPE 1x1050x300mm
Màng Foam HDPE 2x1050x150mm
Màng Foam HDPE 2x1050x150mm
Màng Foam HDPE 3x1050x100mm
Màng Foam HDPE 3x1050x100mm
Màng Foam tráng bạc 10x1050x50m
Màng Foam tráng bạc 10x1050x50m
Màng Foam tráng bạc 1x1050x300mm
Màng Foam tráng bạc 1x1050x300mm
Màng Foam tráng bạc 3x1050x100mm
Màng Foam tráng bạc 3x1050x100mm
Màng foam U 13Tx50x2m
Màng foam U 13Tx50x2m
Màng Foam 0.5 x 200mm x600m
Màng Foam 0.5 x 200mm x600m
Màng Foam 0.5 x 400 x 400 mm
Màng Foam 0.5 x 400 x 400 mm
Màng Foam 0.5 x CR 400 x CD 450
Màng Foam 0.5 x CR 400 x CD 450
Màng Foam 0.5x180mmx200m
Màng Foam 0.5x180mmx200m
Màng Foam 0.5x300x600mm
Màng Foam 0.5x300x600mm
Màng Foam 0.5x60mmx100
Màng Foam 0.5x60mmx100
Màng Foam 1 x 200mm x 300m
Màng Foam 1 x 200mm x 300m
Màng Foam 1.5x1200x200m
Màng Foam 1.5x1200x200m
Màng Foam 0.5 x CR 570 x CD 610
Màng Foam 0.5 x CR 570 x CD 610
Màng Foam 0.5x130x600m
Màng Foam 0.5x130x600m
Màng Foam 0.5x220x230mm
Màng Foam 0.5x220x230mm
Màng Foam 0.8x1500x600mm
Màng Foam 0.8x1500x600mm
Màng Foam 1.5x1050x200mm
Màng Foam 1.5x1050x200mm
Màng Foam 1.5x1300x200mm
Màng Foam 1.5x1300x200mm
Màng Foam 10 x 255 x 705 mm
Màng Foam 10 x 255 x 705 mm
Màng Foam 10 x 380 x 705 mm
Màng Foam 10 x 380 x 705 mm
Màng Foam 10 x 75  x 1605mm
Màng Foam 10 x 75 x 1605mm
Màng foam 10mm x 100cm x 50m
Màng foam 10mm x 100cm x 50m
Màng Foam 1x400x400mm
Màng Foam 1x400x400mm
Màng Foam 2 x 440 x 1.100mm
Màng Foam 2 x 440 x 1.100mm
Màng Foam 20x1000x50m
Màng Foam 20x1000x50m
Màng Foam 2x1200x150m
Màng Foam 2x1200x150m
Màng Foam 2x1250x150m
Màng Foam 2x1250x150m
Màng foam 3x1050x150
Màng foam 3x1050x150
Màng Foam 4x1050x50mm
Màng Foam 4x1050x50mm
Màng Foam 5x160mmx160mm
Màng Foam 5x160mmx160mm
Màng Foam 8x1050x50mm
Màng Foam 8x1050x50mm
Màng Foam HDPE 4x1050x100mm
Màng Foam HDPE 4x1050x100mm
Màng Foam màu đen 3x1050x100mm
Màng Foam màu đen 3x1050x100mm
Màng foam pe 0.5x1050mmx600m
Màng foam pe 0.5x1050mmx600m
Màng foam PE 0.5x750mmx600m
Màng foam PE 0.5x750mmx600m
Màng foam 10mm x 105cm x 50m
Màng foam 10mm x 105cm x 50m
Màng foam 10x1000x2400mm
Màng foam 10x1000x2400mm
Màng foam 12mm x 100cm x 50m
Màng foam 12mm x 100cm x 50m
Màng foam 15mm x 100cm x 50m
Màng foam 15mm x 100cm x 50m
Màng Foam 2 x 84 x 121mm
Màng Foam 2 x 84 x 121mm
Màng Foam 20 x 87 x 127mm
Màng Foam 20 x 87 x 127mm
Màng Foam HD 0.5x1050x600m
Màng Foam HD 0.5x1050x600m
Màng Foam HD 1mm x 1300mm x 300m
Màng Foam HD 1mm x 1300mm x 300m
Màng Foam - 3mm x 1100mm x 1100mm
Màng Foam - 3mm x 1100mm x 1100mm
Màng Foam 0.5x1150x600mm
Màng Foam 0.5x1150x600mm
Màng Foam 1 x 200mm x 250m
Màng Foam 1 x 200mm x 250m
Màng foam 1300mmx5mmx50m
Màng foam 1300mmx5mmx50m
Màng Foam 1x1050x300mm (nặng)
Màng Foam 1x1050x300mm (nặng)
Màng Foam 3x1100x250m
Màng Foam 3x1100x250m
Màng Foam HD 2mm x 1050mm x 150m
Màng Foam HD 2mm x 1050mm x 150m
Màng Foam tráng bạc 2mmx101cmx150m
Màng Foam tráng bạc 2mmx101cmx150m
Màng Foam tráng bạc 10x1010x50m
Màng Foam tráng bạc 10x1010x50m
Màng Foam tráng bạc 5x1010x100mm
Màng Foam tráng bạc 5x1010x100mm
Màng Foam Xám Đen 20Tx1050x50m
Màng Foam Xám Đen 20Tx1050x50m
Màng Foam Xám Đen 30mm
Màng Foam Xám Đen 30mm
Màng Foam 5mm x100mm x50m
Màng Foam 5mm x100mm x50m
Tấm Foam 1100x1200x0.5
Tấm Foam 1100x1200x0.5
Tấm Foam 900x650x 0.5
Tấm Foam 900x650x 0.5
Túi màng Foam chùm đầu thanh trượt đơn
Túi màng Foam chùm đầu thanh trượt đơn
Túi màn foam Dĩ An
Túi màn foam Dĩ An

 

 


zalo-platform-site-verification=QOwrAugwRmjsfSWVWh54GbIzrs2umm0-D3C